บริษัท โกลด์ เฮ้าส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
โทร 043-023-779, 093-537-5559, 093-485-8882
  • th

เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน


เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

ก่อนสร้างบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง?


คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านหลังแรก จะสร้างบ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง 

1. ที่ดิน แน่นอนที่ดินเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินมรดก ที่ดินจัดสรร ที่ดินขายทั่วไป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ดินแบบไหน สร้างบ้านได้ตามความต้องการของเรา ปัจจัยในการเลือกที่ดินสร้างบ้านคร่าวๆดังนี้
     1.1 เส้นทางคมนาคม ถนนต้องสะดวก เข้าออกง่าย น้ำไม่ท่วมขัง
     1.2. สาธารณูปโภค น้ำไฟ ระบบระบายน้ำ ท่อระบายน้ำสาธารณะ เป็นสิ่งที่สำคัญ หากไม่มีโครง  สร้างสธารณูปโภค   เหล่านี้ท่านอาจต้องลงทุนเองเป็นแสน
     1.3 ขนาดเนื้อที่ ที่ดินที่เหมาะสม สำหรับก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขนาดเล็กสุดไม่ควรต่ำกว่า 13.00  X 13.00 ม. เพราะในการ  ก่อสร้างจำเป็นต้องมีระยะเว้น ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร


2. แบบก่อสร้างและประมาณราคา แบบก่อสร้างเป็นส่วนสำคัญในการสร้างบ้านของท่าน เพราะแบบก่อสร้างที่ดี จะช่วยท่านลดภาระค่าใช้จ่าย ในการสร้างบ้านไม่ให้บานปลาย 


3. เงินทุนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างบ้าน  แล้วจะหาแหล่งเงินทุนที่ไหน? กู้ได้เท่าไหร่? ต้องทำยังไง? ประสบการณ์จากการติดต่อสถาบันการเงินหลายๆที่ขอสรุปในการเตรียมตัวกู้เงินสร้างบ้านดังนี้

   3.1 คำนวณรายรับ รายจ่าย และกำลังของเราว่าสามารถผ่อนได้เท่าไหร่ ตัวอย่าง : สมมติว่าท่านต้องการสร้างบ้านราคา 2,000,000 บาท ผ่อน 30 ปี ท่านต้องผ่อนประมาณ 13,000 บาท/เดือน

   3.2 เตรียมเอกสารและกระแสการเงินของเรา สร้างเสตทเมนท์ เพื่อความน่าเชื่อถือ เกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงินทั่วไปมีดังนี้ 

     - รายได้หลัก เงินเดือนประจำ หักค่าใช้จ่ายประจำเดือน 60% แล้ว จะเอาเป็นเกณฑ์ การคำนวนวงเงินปล่อยกู้
     - รายได้เสริมที่มีหลักฐานอ้างอิง เช่น ค่าเช่า เงินพิเศษ อาชีพเสริม สวนยาง นาข้าว หากวงเงินไม่ได้ตามที่ต้องการต้องทำยังไง ? ง่ายมาก กู้ร่วม หาผู้กู้ร่วม อาจเป็นพ่อแม่พี่น้อง ที่มีรายได้ประจำ

   3.3 เอกสารในการยื่นกู้สร้างบ้าน หลักๆมีดังนี้

     - โฉนดที่ดินแปลงที่จะก่อสร้าง                    
     - แบบก่อสร้าง
     - ประมาณราคาค่าก่อสร้าง                      
     - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
     - หนังสือรับรองเงินเดือน                            
     - ข้อมูลบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
     - เอกสารอื่นๆในการอ้างอิงรายได้เสริม


4. ผู้รับเหมา ผู้รับเหมามีร้อยพ่อ พันแม่ หมื่นประเภท แสนลักษณะ แล้วจะเลือกผู้รับ เหมายังไงให้มั่นใจว่าสร้าง  บ้านให้ท่านแล้วไม่มีปัญหาตามมา   ทีหลัง

     - ต้องมีผลงานที่สามารถอ้างอิงได้
     - มีจำนวนคนงานและช่างพอสมควร
     - มีสภาพคล่องทางการเงินดี
     - หากมีผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จะมั่นใจได้ระดับหนึ่ง
     - มีที่อยู่หลักแหล่งชัดเจน


ราคาไม่ใช่ สิ่งแสดงถึงมาตรฐานของผู้รับเหมา "แพงก็ใช่จะดี ถูกก็ใช่จะดี" พูดคุยสอบถามรายละเอียดให้ครบ เพื่อให้ 4 ข้อนี้ คือปัจจัยคร่าวๆที่ต้องเตรียมก่อนสร้างบ้าน

หากท่านมีข้อสงสัยในการสร้างบ้าน...ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าบริการ

บริษัทรับสร้างบ้าน โกลด์ เฮ้าส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

โทร.093-537-5559, 093-485-8882 


LINE@ ID: @goldhouse

Facebook: https://www.facebook.com/goldhouseproperty